مجله قسطا

دسته‌بندی -دسته‌بندی نشده

پرداخت قسطی هزینه های دندانپزشکی

پرداخت هزینه های دندانپزشکی به صورت قسطی بدون چک کارمندی

با توجه به هزینه های بالای زیبایی و درمانی دندان پزشکی و نبود بیمه‌ای مناسب در این شاخه بسیاری از مردم قادر به درست کردن دندان های خود در زمان مقرر نیستند. از این رو بیشتر افراد دارای دندان هایی پوسیده و خراب می باشند و...

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت .